• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
IMG_0617-pohľad na obec.JPG

Kontakt:

Napíšte nám:

Vítajte na stránke obce Zemplínsky Branč

Verejná vyhláška č. 4_2018Verejná vyhláška č. 4_2018
Rozpočet obce na rok 2019Rozpočet obce na rok 2019
VZN_2_2019_o poplatkochVZN_2_2019_o poplatkoch
VZN_1_2019_o miestnych daniach a miestnom poplatku VZN_1_2019_o miestnych daniach a miestnom poplatku
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Zemplínsky BrančVýsledky volieb do orgánov samosprávy obce Zemplínsky Branč
Postavenie a pôsobnosť DHZOPostavenie a pôsobnosť DHZO
Očkovanie proti osýpkam - Verejná vyhláškaOčkovanie proti osýpkam - Verejná vyhláška
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky BrančKomunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč
Výročná správa obce za rok 2017Výročná správa obce za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2017Záverečný účet obce za rok 2017
OznamOznam
Vykurovacie obdobie - upozornenieVykurovacie obdobie - upozornenie
Požiarny poriadok Obce Zemplínsky BrančPožiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Zemplínsky Branč
Kostolná ulica č. 42/2
076 02 Zemplínsky Branč

Telefón: +056/668 88 60 
E-mail: obeczbranc@e-max.sk

Starosta: Ing. Jozef Tóth

Zástupca: Ján Paľovčík

Poslanci OZ:

MVDr. Jaroslav Ivančo
Marián Krištofčík
Ján Paľovčík
Monika Pregová
Mgr. Viera Tóthová

Pracovníčka obecného úradu: Jana Vernusová

Hlavný kontrolór: Bc. Alena Krištofčíková

Podanie podnetu elektronickou poštou: podnetyzamestnancov@zemplinskybranc.sk

Stavebný úrad: spoločný stavebný úrad Trebišov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: