• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
IMG_0617-pohľad na obec.JPG

Kontakt:

Napíšte nám:

Vítajte na stránke obce Zemplínsky Branč

Záverečný účet obce za rok 2017_NávrhZáverečný účet obce za rok 2017_Návrh
Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko.Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko.
OznamOznam
Oznámenie o uložení zásielky - Milan KobzošOznámenie o uložení zásielky - Milan Kobzoš
Okr. riad. Policajného zboru - OZNAMOkr. riad. Policajného zboru - OZNAM
Návrh plánu kontrol. činnosti HK na 1. polrok 2018Návrh plánu kontrol. činnosti HK na 1. polrok 2018
Verejná vyhláška_deratizáciaVerejná vyhláška_deratizácia
Ochrana lesov pred požiarmiOchrana lesov pred požiarmi
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2018Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2018
Verejné obstarávanie-Multifunkčné ihrisko Zemplínsky BrančVerejné obstarávanie-Multifunkčné ihrisko Zemplínsky Branč
Verejné obstarávanie-rekonštrukcia Domu smútkuVerejné obstarávanie-rekonštrukcia Domu smútku
Rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet obce na rok 2018
Vykurovacie obdobie - upozornenieVykurovacie obdobie - upozornenie
Požiarny poriadok Obce Zemplínsky BrančPožiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Zemplínsky Branč
Kostolná ulica č. 42/2
076 02 Zemplínsky Branč

Telefón: +056/668 88 60 
E-mail: obeczbranc@e-max.sk

Starosta: Ing. Jozef Tóth

Zástupca: Ján Paľovčík

Poslanci OZ:

MVDr. Jaroslav Ivančo
Marián Krištofčík
Ján Paľovčík
Monika Pregová
Mgr. Viera Tóthová

Pracovníčka obecného úradu: Jana Vernusová

Hlavný kontrolór: Bc. Alena Krištofčíková

Podanie podnetu elektronickou poštou: podnetyzamestnancov@zemplinskybranc.sk

Stavebný úrad: spoločný stavebný úrad Trebišov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: