• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
IMG_0617-pohľad na obec.JPG

Kontakt:

Napíšte nám:

Vítajte na stránke obce Zemplínsky Branč

PozvánkaOZ30092016PozvánkaOZ30092016
VZN_4_2016_označovanie_ulíc_NÁVRHVZN_4_2016_označovanie_ulíc_NÁVRH
Záverečné stanovisko PHSR KSK 2016 - 2022Záverečné stanovisko PHSR KSK 2016 - 2022
Záverečné stanovisko RIUS - KSK.Záverečné stanovisko RIUS - KSK.
OznamOznam
VZN_3_2016_odpadyVZN_3_2016_odpady
PHSR KSK na roky 2016 - 2022PHSR KSK na roky 2016 - 2022
Individuálna_výročná_správa_2015Individuálna_výročná_správa_2015
Záverečný účet obce za rok 2015Záverečný účet obce za rok 2015
Verejná vyhláškaVerejná vyhláška
Schválený rozpočet na rok 2016 Schválený rozpočet na rok 2016
Dotazník_PHSRDotazník_PHSR
Dotazník_MAS Tokaj - Rovina, o.z.Dotazník_MAS Tokaj - Rovina, o.z.

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Zemplínsky Branč
Kostolná č. 42
076 02 Zemplínsky Branč

Telefón: +056/668 88 60 
E-mail: obeczbranc@e-max.sk

Starosta: Ing. Jozef Tóth

Zástupca: Ján Paľovčík

Poslanci OZ:

MVDr. Jaroslav Ivančo
Marián Krištofčík
Ján Paľovčík
Monika Pregová
Mgr. Viera Tóthová

Pracovníčka obecného úradu: Jana Vernusová

Hlavný kontrolór: Ing. Patrícia Zubaľová

Podanie podnetu elektronickou poštou: podnetyzamestnancov@zemplinskybranc.sk

Stavebný úrad: spoločný stavebný úrad Trebišov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: