Názov obcehttps://www.zemplinskybranc.sk/Fri, 28 Jan 2022 03:08:35 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---90-poziarny-poriadok-obce-zemplinsky-brancTue, 10 Apr 2018 09:24:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---90-poziarny-poriadok-obce-zemplinsky-branc<![CDATA[Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---105-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-obce-zemplinsky-brancWed, 27 Jun 2018 14:23:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---105-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-obce-zemplinsky-branc<![CDATA[Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---106-predchadzanie-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadovThu, 12 Jul 2018 09:35:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---106-predchadzanie-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov<![CDATA[Plán udržateľnej mobility KSK]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---163-plan-udrzatelnej-mobility-kskMon, 17 Jun 2019 11:39:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---163-plan-udrzatelnej-mobility-ksk<![CDATA[Informácie k triedeniu odpadu]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---178-informacie-k-triedeniu-odpaduWed, 27 Nov 2019 10:36:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---178-informacie-k-triedeniu-odpadu<![CDATA[Opatrenia na predchádzanie šírenia vírusu COVID-19.]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---186-opatrenia-na-predchadzanie-sirenia-virusu-covid-19Tue, 10 Mar 2020 14:10:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---186-opatrenia-na-predchadzanie-sirenia-virusu-covid-19<![CDATA[OZNAM-telefónna linka-nákup potravín pre osamelých dôchodcov]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---189-oznam-telefonna-linka-nakup-potravin-pre-osamelych-dochodcovWed, 15 Apr 2020 10:34:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---189-oznam-telefonna-linka-nakup-potravin-pre-osamelych-dochodcov<![CDATA[Informačná povinnosť prevádzkovateľa_petícia proti skládke nebezpečného odpadu]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---190-informacna-povinnost-prevadzkovatelapeticia-proti-skladke-nebezpecneho-odpaduFri, 24 Apr 2020 08:48:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---190-informacna-povinnost-prevadzkovatelapeticia-proti-skladke-nebezpecneho-odpadu<![CDATA[Plán rozvoja verej.vodovodov a kanalizácií KSK 2021-2027]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---193-plan-rozvoja-verejvodovodov-a-kanalizacii-ksk-2021-2027Fri, 15 May 2020 08:39:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---193-plan-rozvoja-verejvodovodov-a-kanalizacii-ksk-2021-2027<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácií - KSK]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---207-nizkouhlikova-strategia-organizacii---kskFri, 02 Oct 2020 15:29:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---207-nizkouhlikova-strategia-organizacii---ksk<![CDATA[OZNAM-zber odpadu 2021]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---221-oznam-zber-odpadu-2021Thu, 17 Dec 2020 11:18:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---221-oznam-zber-odpadu-2021<![CDATA[Výpočet triedenia komunálnych odpadov za rok 2020]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---236-vypocet-triedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020Thu, 25 Feb 2021 10:09:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---236-vypocet-triedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020<![CDATA[Triedenie jedlých olejov a tukov]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---244-triedenie-jedlych-olejov-a-tukovWed, 19 May 2021 15:43:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---244-triedenie-jedlych-olejov-a-tukov<![CDATA[Záverečný účet obce za rok 2020 ]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---245-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2020-Fri, 04 Jun 2021 15:04:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---245-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2020-<![CDATA[Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---248-aktualna-nakazova-situacia-amo-a-opatreniaWed, 28 Jul 2021 11:14:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---248-aktualna-nakazova-situacia-amo-a-opatrenia<![CDATA[Výročná správa obce za rok 2020]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---253-vyrocna-sprava-obce-za-rok-2020Mon, 18 Oct 2021 15:23:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---253-vyrocna-sprava-obce-za-rok-2020<![CDATA[Opatrenia_COVID-19]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---250-opatreniacovid-19Fri, 17 Sep 2021 15:14:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---250-opatreniacovid-19<![CDATA[Rekonštrukcia mosta M 5170 za obcou Z.Branč]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---255-rekonstrukcia-mosta-m-5170-za-obcou-zbrancMon, 08 Nov 2021 08:30:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---255-rekonstrukcia-mosta-m-5170-za-obcou-zbranc<![CDATA[OZNAM o ZMENE cestovného poriadku pre autobusovú dopravu]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---256-oznam-o-zmene-cestovneho-poriadku-pre-autobusovu-dopravuTue, 09 Nov 2021 10:11:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---256-oznam-o-zmene-cestovneho-poriadku-pre-autobusovu-dopravu<![CDATA[Rozpočet obce Zempl. Branč na rok 2022 a 2023,2024]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---254-rozpocet-obce-zempl-branc-na-rok-2022-a-20232024Wed, 20 Oct 2021 15:51:00 +0200https://www.zemplinskybranc.sk//---254-rozpocet-obce-zempl-branc-na-rok-2022-a-20232024<![CDATA[Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---260-oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavbyMon, 20 Dec 2021 10:08:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---260-oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby<![CDATA[Kalendár zberu komunálneho odpadu 2022]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---261-kalendar-zberu-komunalneho-odpadu-2022Tue, 21 Dec 2021 11:59:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---261-kalendar-zberu-komunalneho-odpadu-2022<![CDATA[Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov-nájomcovia]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---262-oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-najomcoviaFri, 07 Jan 2022 10:15:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---262-oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-najomcovia<![CDATA[Štatistické zisťovanie v našej obci]]>https://www.zemplinskybranc.sk//---263-statisticke-zistovanie-v-nasej-obciTue, 25 Jan 2022 09:11:00 +0100https://www.zemplinskybranc.sk//---263-statisticke-zistovanie-v-nasej-obci