Menu
Obec Zemplínsky Branč
ObecZemplínsky Branč

Nariadenia a poriadky

Rok 2024

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely

Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,66 kB

VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN_č.1_2024_o_miestnych_daniach_Zemplínsky_Branč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,42 kB

VZN č. 2/2024 o obecných poplatkoch

VZN 2_2024_o_poplatkoch_Z_Branč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,64 kB

VZN č. 3/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN_znečisťovanie_ovzdušiaZ.Bran_3_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,83 kB

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady_hosp._s_maj._obce_Z.Branč_2024_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,06 kB

Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce

Príloha_č. 1_k_Zásadám_hospodárenia_s_majetkom _obce_-_podmienky_OVS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,42 kB

Rok 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

ZÁSADY HOSPODÁRENIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,69 kB

Smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá pri organizovaní prevodov obecného majetku

Smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá pri organizovaní prevodo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,4 kB

VZN 1/2023-o správe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN-1_2023_o_správe_a_prevádzkovaní_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,36 kB

Prevádzkový poriadok Domu smútku

Prevádzkový poriadok Domu smútku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,66 kB

Rok 2022

Smernica 01/03/2022-verejné obstarávanie

Smernica_01_03_2022_verejné obstarávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,96 kB

Rok 2021

VZN_3_2021_nakladanie s odpadmi (120.28 kb)

2021-02-05-090957-VZN_3_2021_nakladanie_s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,28 kB

VZN_2_2021_o obecných poplatkoch (41.01 kb)

2021-02-05-090814-VZN_2_2021_o_poplatkoch_Z_Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,01 kB

VZN_1_2021 o miestnych daniach (81.68 kb)

2021-02-05-090616-VZN___.1_2021_o_miestnych_daniach_Zempl__nsky_Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,68 kB

Rok 2020

VZN_3_2020_nakladanie s odpadmi (119.74 kb)

2019-12-04-144921-VZN_3_2020_nakladanie_s_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,74 kB

VZN_2_2020_o obecných poplatkoch (41.31 kb)

2020-02-20-100226-VZN_2_2020_o_obecn__ch_poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,31 kB

VZN_1_2020 o miestnych daniach (81.23 kb)

2019-12-04-144724-VZN___.1_2020_o_miestnych_daniach_Zempl__nsky_Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,23 kB

Rok 2019

VZN_3_2019_verejný poriadok (54.61 kb)

2019-06-12-144917-VZN_3_2019_verejn___poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,61 kB

Smernica-preverovanie oznámení_zák.č.54_2019 (71.47 kb)

2019-12-03-160749-Smernica_preverovanie_oznameni_54_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,47 kB

VZN_2_2019_o poplatkoch (41.23 kb)

2019-06-12-145854-VZN_2_2019_o_poplatkoch_Z_Branc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,23 kB

VZN_1_2019_o miestnych daniach a miestnom poplatku (81.4 kb)

2019-06-12-145829-VZN_1_2019_o_miestnych_daniach_Zempl__Branc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,4 kB

Rok 2018

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč (648.82 kb)

2018-06-27-142613-Zempl__nsky_Bran___KOMUNITN___PL__N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,82 kB

Rok 2017

Dodatok_1_k_VZN_1_2016_o správe a prevádzkovaní pohrebiska (609.81 kb)

2018-05-02-133810-Dodatok_1_k_VZN_o_spr__ve_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,81 kB

VZN-elektronická komunikácia obce Zemplínsky Branč (49.77 kb)

2017-10-07-171557-VZN_elektronick___komunik__cia_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,77 kB

Rok 2016

VZN_1_2016_pohrebisko (73.13 kb)

2016-03-23-132937-VZN-1_2016_o_spr__ve_a_prev__dzkovan___pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,13 kB

VZN_4_2016_označovanie_ulíc (76.58 kb)

2016-10-03-155310-VZN___.4_2016_o_ozna__ovan___ul__c_a_____slovan___stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,58 kB

VZN_3_2016_odpady (141.51 kb)

2016-06-21-094743-VZN_3_2016_Odpady_Z.Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,51 kB

Rok 2015

VZN_3_2016_odpady (141.51 kb)

2016-06-14-173944-VZN_3_2016_Odpady_Z.Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,51 kB

VZN znečisťovanie ovzdušia - poplatky (33.78 kb)

2015-12-15-182318-VZN_zne__is__ovanie_ovzdu__iaZ.Bran_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,78 kB

VZN volebné plagáty (31.9 kb)

2015-12-15-182232-VZN_voleb_plag__ty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,9 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 (28.61 kb)

2015-12-15-182157-Dodatok___._1_k_VZN_12015_o_miestnych_daniach_a_miestnych_poplatkoch_za_komun__lne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,61 kB

Komisia na ochranu verejného záujmu (31.71 kb)

2015-07-08-125125-Komisia_na_ochranu_verejn__ho_z__ujmu_pri_v__kone_verejn__ch_funkci__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,71 kB

Smernica-oznamovanie protispoločenskej činnosti (57.29 kb)

2015-07-08-125922-Smernica-oznamovanieprotispolo__enskej___innosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,29 kB

Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč (379.02 kb)

2018-04-10-092043-Po__iarny_poriadok_Obce_Zempl__nsky_Bran__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,02 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 22012 Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Zemplínsky Branč (97.35 kb)

2015-07-08-125033-Dodatok___._1_k_VZN___._22012_Z__sady_vykon__vania_finan__nej_kontroly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,35 kB

VZN_č.42015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodnení obsahu žúmp (65.59 kb)

2015-03-16-143036-VZN___._4_2015_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_zne__kod__ovan_______mp.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 65,59 kB

Rok 2014

Dodatok_č.1_k_VZN_č.1/8/2012_verejný_por. (11.76 kb)

2015-02-11-143140-Dodatok___._1_k_VZN_verejn___poriadok_2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,76 kB

VZN_č.32015_trhové_miesta (30.82 kb)

2015-02-11-143010-VZN___.32015_trhov___miesta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,82 kB

VZN_č.22015_o_poplatkoch (14.03 kb)

2015-02-11-142918-VZN_22015_o_poplatkoch_Z_Bran___2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,03 kB

VZN_č.12015_o_miestnych_daniach (91.5 kb)

2015-02-11-142816-VZN___.12015_o_miestnych_daniach_Zempl__nsky_Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91,5 kB

Odmeňovanie_poslancov_OZ_Zásady (177.94 kb)

2014-12-11-090326-Odme__ovanie_poslancov_OZ_Z__sady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 177,94 kB

Registrat.plán_Z.Branc-2014 (743 kb)

2014-12-11-090342-Registrat.pl__n_Z.Branc-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 743 kB

Registratúrny_poriadok_č. 12014_Z.Branč (48.21 kb)

2014-12-11-090351-Registrat__rny_poriadok___._12014_Z.Bran__.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,21 kB

VZN_4_2013_o_organizácii_miestneho_referenda (85.5 kb)

2017-03-20-110358-VZN_4_2013_o_organiz__cii_miestneho_referenda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85,5 kB

VZN_vyhradenie_miest_plagáty (138.65 kb)

2014-12-11-090623-VZN_vyhradenie_miest_plag__ty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 138,65 kB

VZN_o_poskytovaní_dotácií (40 kb)

2014-12-11-090556-VZN_o_poskytovan___dot__ci__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

VZN_o_odpadoch (55.68 kb)

2014-12-11-090548-VZN_o_odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 55,68 kB

Zásady_odmeňovania_poslancov_OZ (147.77 kb)

2014-12-23-094649-Z__sady_odme__ovania_poslancov_OZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 147,77 kB

Vnútorná_smernica_verejného_obstarávateľa_2012_Obec_Z.Branč (195.5 kb)

2014-12-11-090444-Vn__torn___smernica_verejn__ho_obstar__vate__a_2012_Obec_Z.Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 195,5 kB

Vnútorná_smernica_zverejňovanie_zmlúv,objednávok,faktúr (236 kb)

2014-12-11-090453-Vn__torn___smernica_zverej__ovanie_zml__v_objedn__vok_fakt__r.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 236 kB

Vnútorný_predpis_výdavky_na_reprezentačné_účely (209.44 kb)

2014-12-11-090503-Vn__torn___predpis_v__davky_na_reprezenta__n_______ely.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 209,44 kB

Komunitný_plán_obce_Z.Branč (71 kb)

2014-12-11-090318-Komunitn___pl__n_obce_Z.Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71 kB

VZN_o_chove_a_držaní_psov_Z.Branč (28.5 kb)

2014-12-11-090540-VZN_o_chove_a_dr__an___psov_Z.Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

VZN_o_prenájme_pozemkov_vo_vlastníctve_obce_Z.Branč (18.14 kb)

2014-12-11-090603-VZN_o_pren__jme_pozemkov_vo_vlastn__ctve_obce_Z.Bran__.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,14 kB

VZN_č.12013_o_miestnych_daniach_Zemplínsky_Branč (66.5 kb)

2014-12-11-090523-VZN___.12013_o_miestnych_daniach_Zempl__nsky_Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66,5 kB

Smernica o vypracovaní, posudzovaní, uzatváraní a evidencii zmlúv - Z. Branč. (35.83 kb)

2014-12-11-090408-Smernica_o_vypracovan____posudzovan____uzatv__ran___a_evidencii_zml__v_-_Z._Bran__..odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 35,83 kB

Smernica o používaní služobného motorového vozidla Z. Branč (39.84 kb)

2014-12-11-090400-Smernica_o_pou____van___slu__obn__ho_motorov__ho_vozidla_Z._Bran__.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 39,84 kB

Smernica -tvorba a použitie sociálneho fondu-Z.Branč. (40 kb)

2014-12-11-090416-Smernica_-tvorba_a_pou__itie_soci__lneho_fondu-Z.Bran__..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

Zásady_vykonávania_finančnej_kontroly_Z.Branč (417 kb)

2014-12-23-094147-Z__sady_vykon__vania_finan__nej_kontroly_Z.Bran__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 417 kB

VZN_verejný_poriadok (642.49 kb)

2014-12-11-090612-VZN_verejn___poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 642,49 kB

Statut obce (2182.5 kb)

2014-12-11-090432-Statut_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 2,13 MB

VZN_ daň_010112 (90.5 kb)

2014-12-11-090515-VZN__da___010112.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 90,5 kB

cennik_pohrebne_sluzby (256 kb)

2014-12-11-090310-cennik_pohrebne_sluzby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 256 kB

VZN_č_1_11_2009 (868.5 kb)

2014-12-11-090532-VZN____1_11_2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 868,5 kB

Postup_pri_sprístupňovaní_informácií (219.5 kb)

2014-12-11-090333-Postup_pri_spr__stup__ovan___inform__ci__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 219,5 kB

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Meniny a výročia

Meniny má Viola