Menu
Obec Zemplínsky Branč
ObecZemplínsky Branč

Aktuality

Zápisnica OkVK - voľby do EP dňa 08.06.2024 1

Zápisnica OkVK - voľby do EP dňa 08.06.2024

Dátum: 10. 6. 2024

Zápisnica OkVK v Zemplínskom Branči na voľby do EP dňa 08.06.2024.

Verejná vyhláška - Pozvánka 1

Verejná vyhláška - Pozvánka

Dátum: 13. 5. 2024

Verejná vyhláška - Pozvánka

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj. 1

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj.

Dátum: 10. 5. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente.

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania_voľby prezidenta SR 2.kolo 1

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania_voľby prezidenta SR 2.kolo

Dátum: 6. 4. 2024

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - 2. kolo.

Pozvánka OZ dňa 10.04.2024 1

Pozvánka OZ dňa 10.04.2024

Dátum: 5. 4. 2024

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.04.2024.

Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie 1

Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie

Dátum: 28. 3. 2024

Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie.

Zákaz vypaľovania trávy. 1

Zákaz vypaľovania trávy.

Dátum: 25. 3. 2024

Zákaz vypaľovania trávy a zakladania ohňov v prírode.

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania_voľby prezidenta SR_1.kolo 1

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania_voľby prezidenta SR_1.kolo

Dátum: 25. 3. 2024

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania_voľby prezidenta SR_1.kolo

Pozvánka OZ dňa 16.03.2024 1

Pozvánka OZ dňa 16.03.2024

Dátum: 12. 3. 2024

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.03.2024.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov. 1

Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov.

Dátum: 27. 2. 2024

Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a. s.

Kandidáti na voľby prezidenta SR v roku 2024. 1

Kandidáti na voľby prezidenta SR v roku 2024.

Dátum: 26. 2. 2024

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR v roku 2024.

Oznam o speňažovaní majetku. 1

Oznam o speňažovaní majetku.

Dátum: 26. 2. 2024

Oznam o speňažovaní majetku poručiteľky.

Oznámenie o opakovanej dražbe. 1

Oznámenie o opakovanej dražbe.

Dátum: 14. 2. 2024

Oznámenie o opakovanej dražbe.

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. 1

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Dátum: 12. 2. 2024

Predseda NR SR vyhlásil deň konania volieb do EP na deň 08.06.2024.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínsky Branč. 1

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínsky Branč.

Dátum: 31. 1. 2024

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce.

Pozvánka OZ dňa 30.01.2024 1

Pozvánka OZ dňa 30.01.2024

Dátum: 26. 1. 2024

Pozvánka na zasadnutie OZ.

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Martin Tulej 1

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Martin Tulej

Dátum: 22. 1. 2024

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - Martin Tulej.

Oznámenie o opakovanej dražbe 1

Oznámenie o opakovanej dražbe

Dátum: 16. 1. 2024

Oznámenie o opakovanej dražbe - súp. č. 97.

Voľby prezidenta SR 1

Voľby prezidenta SR

Dátum: 9. 1. 2024

Vyhlásenie volieb prezidenta SR.

Kalendár vývozu TKO na rok 2024. 1

Kalendár vývozu TKO na rok 2024.

Dátum: 18. 12. 2023

Podrobný kalendár vývozu TKO na rok 2024.

Schválený rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026. 1

Schválený rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026.

Dátum: 14. 12. 2023

Rozpočet bol schválený dňa 13.12. 2023, účinnosť od 01.01.2024.

Používanie zábavnej pyrotechniky - informácia. 1

Používanie zábavnej pyrotechniky - informácia.

Dátum: 8. 12. 2023

OR HaZZ v Trebišove informuje o spôsobe používania pyrotechniky.

Pozvánka OZ 13.12.2023 1

Pozvánka OZ 13.12.2023

Dátum: 7. 12. 2023

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

NÁVRH - VZN č. 3/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania. 1

NÁVRH - VZN č. 3/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania.

Dátum: 21. 11. 2023

Návrh VZN č. 3/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania.

NÁVRH - VZN č. 2/2024 o obecných poplatkoch. 1

NÁVRH - VZN č. 2/2024 o obecných poplatkoch.

Dátum: 21. 11. 2023

Návrh VZN č. 2/2024 o obecných poplatkoch.

NÁVRH - VZN č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 1

NÁVRH - VZN č.1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Dátum: 21. 11. 2023

Návrh VZN č. 1/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zemplínsky Branč.

Oznámenie o dražbe 1

Oznámenie o dražbe

Dátum: 13. 11. 2023

Oznámenie o dražbe.

NÁVRH rozpočtu obce Zemplínsky Branč na rok 2024, 2025, 2026. 1

NÁVRH rozpočtu obce Zemplínsky Branč na rok 2024, 2025, 2026.

Dátum: 30. 10. 2023

Návrh rozpočtu obce Zemplínsky Branč na rok 2024, 2025, 2026.

Oznam o speňažovaní majetku poručiteľky 1.kolo_Marenčinová 1

Oznam o speňažovaní majetku poručiteľky 1.kolo_Marenčinová

Dátum: 27. 10. 2023

Oznam o speňažovaní majetku poručiteľky 1.kolo - Marenčinová.

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania - voľby do NR SR. 1

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania - voľby do NR SR.

Dátum: 2. 10. 2023

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR dňa 30.09.2023.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.09.2023 1

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.09.2023

Dátum: 21. 9. 2023

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.09.2023.

Oznámenie. 1

Oznámenie.

Dátum: 5. 9. 2023

OR Policajného zboru v Trebišove oznamuje, že dňa 14.09.2023 bude oddelenie dokladov a oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií zatvorené.

Zrušenie plánovanej opravy el. vedenia - OZNAM. 1

Zrušenie plánovanej opravy el. vedenia - OZNAM.

Dátum: 17. 8. 2023

Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny dňa 22.08.2023.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

Dátum: 31. 7. 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.08.2023 na odberných miestach uvedených v prílohe.

VZN č. 4/2023 Košického samosprávneho kraja 1

VZN č. 4/2023 Košického samosprávneho kraja

Dátum: 18. 7. 2023

VZN č. 4/2023 Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 1

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 14. 7. 2023

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do NR SR 2023.

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK 1

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK

Dátum: 14. 7. 2023

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK na voľby do NR SR 2023.

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov 1

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov

Dátum: 11. 7. 2023

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

OZNÁMENIE - dočasné uzatvorenie pošty v Novosade 1

OZNÁMENIE - dočasné uzatvorenie pošty v Novosade

Dátum: 30. 6. 2023

Pošta v Novosade bude od 03.07.2023 do 14.07.2023 zatvorená.

Pozvánka na veselú klauniádu: HURÁ, UŽ SÚ PRÁZDNINY! 1

Pozvánka na veselú klauniádu: HURÁ, UŽ SÚ PRÁZDNINY!

Dátum: 30. 6. 2023

Pozývame všetky deti do 15 rokov na veselú klauniádu: HURÁ, UŽ SÚ PRÁZDNINY! dňa 08.07.2023.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie č.j. OU-TV-PLO-2023/007860 1

Verejná vyhláška - Rozhodnutie č.j. OU-TV-PLO-2023/007860

Dátum: 28. 6. 2023

Rozhodnutie - Poľovnícke združenie Helmec Zemplínska Nová Ves

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 1

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Dátum: 23. 6. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce + Smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá pri organizovaní prevodov obecného majetku.

Informačná tabuľa-Rekonštrukcia chodníka-Kostolná ulica-ľavá strana 1

Informačná tabuľa-Rekonštrukcia chodníka-Kostolná ulica-ľavá strana

Dátum: 21. 6. 2023

Informačná tabuľa - Rekonštrukcia chodníka v obci Zemplínsky Branč - Kostolná ulica-ľavá strana.

OZNAM - Aktualizácia podstránky ŠPORT. 1

OZNAM - Aktualizácia podstránky ŠPORT.

Dátum: 19. 6. 2023

Chceme verejnosti oznámiť, že sme aktualizovali podstránku ŠPORT na našej webovej stránke.

Voľby do NR SR 2023 - Informácia pre voliča 1

Voľby do NR SR 2023 - Informácia pre voliča

Dátum: 12. 6. 2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Rekonštrukcia chodníka v obci Zemplínsky Branč - informačná tabuľa. 1

Rekonštrukcia chodníka v obci Zemplínsky Branč - informačná tabuľa.

Dátum: 9. 6. 2023

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Zemplínsky Branč - informačná tabuľa.

Prerušenie distribúcie elektriny - OZNAM 1

Prerušenie distribúcie elektriny - OZNAM

Dátum: 2. 6. 2023

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Z. Branč.

Turistický pochod PUCI pešo 1

Turistický pochod PUCI pešo

Dátum: 18. 4. 2023

Pozvánka na turistický pochod PUCI pešo dňa 06.05.2023.

Zákaz vypaľovania porastov - OZNAM 1

Zákaz vypaľovania porastov - OZNAM

Dátum: 12. 4. 2023

Oznam HaZZ v Trebišove

Záverečný účet obce Zemplínsky Branč za rok 2022 1

Záverečný účet obce Zemplínsky Branč za rok 2022

Dátum: 27. 3. 2023

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Zemplínsky Branč za rok 2022.

Svetový deň vody - 22. marec 2023

Svetový deň vody - 22. marec 2023

Dátum: 16. 3. 2023

Bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov z domových studní.

Oznámenie o začatom správnom konaní - výrub stromu. 1

Oznámenie o začatom správnom konaní - výrub stromu.

Dátum: 3. 2. 2023

Upovedomenie o začatom správnom konaní - výrub stromu Adam Šiket.

OZNAM - "Mestám a obciam zhasína nádej"  1

OZNAM - "Mestám a obciam zhasína nádej"

Dátum: 30. 1. 2023

Pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve - demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia.

Fašiangová zábava - prieskum záujmu 1

Fašiangová zábava - prieskum záujmu

Dátum: 5. 1. 2023

Výzva pre všetkých, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na fašiangovej zábave dňa 18.02.2023 v kultúrnom dome v Zemplínskom Branči - nech sa ohlásia na mobilné číslo:
0908 951 777.

Zmena úradných hodín od 01.01.2023 1

Zmena úradných hodín od 01.01.2023

Dátum: 3. 1. 2023

Zmena úradných hodín na obecnom úrade v Zemplínskom Branči.

Kalendár vývozu odpadu 2023 1

Kalendár vývozu odpadu 2023

Dátum: 29. 12. 2022

Kalendár vývozu odpadu na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 a na roky 2024, 2025 1

Rozpočet na rok 2023 a na roky 2024, 2025

Dátum: 15. 12. 2022

Schválený rozpočet obce na rok 2023 a na roky 2024, 2025

Zmeny a doplnky č. 5 UPN obce Zempl. Nová Ves - oznámenie. 1

Zmeny a doplnky č. 5 UPN obce Zempl. Nová Ves - oznámenie.

Dátum: 24. 11. 2022

Zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu.

OZNAM 1

OZNAM

Dátum: 22. 11. 2022

Oznam Okresného oddelenia Policajného zboru v Trebišove.

Pozvánka OZ 25.11.2022 1

Pozvánka OZ 25.11.2022

Dátum: 21. 11. 2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov 1

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Dátum: 18. 11. 2022

Oznámenie HaZZ v Trebišove

Vyžiadanie hlasovacieho preukazu_referendum 2023_e-mail. 1

Vyžiadanie hlasovacieho preukazu_referendum 2023_e-mail.

Dátum: 10. 11. 2022

Vyžiadanie hlasovacieho preukazu na hlasovanie v referende 2023.

Delegovanie člena a náhradníka do OkVK_referendum 2023_e-mail. 1

Delegovanie člena a náhradníka do OkVK_referendum 2023_e-mail.

Dátum: 10. 11. 2022

Delegovanie člena do OkVK_referendum 2023_e-mail.

Oznámenie_referednum 2023_volebný okrsok, volebná miestnosť, zapisovatľ 1

Oznámenie_referednum 2023_volebný okrsok, volebná miestnosť, zapisovateľka

Dátum: 10. 11. 2022

Oznámenie - volebný okrsok, volebná miestnosť, zapisovateľka OkVK

Návrh rozpočtu obce Zemplínsky Branč na rok 2023, 2024, 2025 1

Návrh rozpočtu obce Zemplínsky Branč na rok 2023, 2024, 2025

Dátum: 8. 11. 2022

Návrh rozpočtu obce na rok 2023

REFERENDUM 2023

REFERENDUM 2023

Dátum: 8. 11. 2022

Referendum sa bude konať dňa 21.01.2023

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu KSK

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu KSK

Dátum: 4. 11. 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu KSK

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Uverejnenie výsledkov volieb - Zemplínsky Branč

Dátum: 2. 11. 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Špeciálne hlasovanie - kontakt na zapisovateľa MVK 1

Špeciálne hlasovanie - kontakt na zapisovateľa MVK

Dátum: 3. 10. 2022

Špeciálne hlasovanie - kontakt na zapisovateľa MVK

Zaregistrovaní kandidáti na poslancov zastupiteľstva KSK 1

Zaregistrovaní kandidáti na poslancov zastupiteľstva KSK

Dátum: 28. 9. 2022

Zaregistrovaní kandidáti na poslancov zastupiteľstva KSK

Zaregistrovaní kandidáti na predsedu KSK 1

Zaregistrovaní kandidáti na predsedu KSK

Dátum: 28. 9. 2022

Zaregistrovaní kandidáti na predsedu KSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva 1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum: 28. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce 1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Dátum: 28. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Jesenná deratizácia objektov 1

Jesenná deratizácia objektov

Dátum: 28. 9. 2022

Jesenná deratizácia objektov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 9. 2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 1

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Dátum: 13. 9. 2022

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Inflačná pomoc - oznámenie 1

Inflačná pomoc - oznámenie

Dátum: 8. 7. 2022

Inflačná pomoc - oznámenie

Virtuálny cintorín - OZNAM 1

Virtuálny cintorín - OZNAM

Dátum: 1. 7. 2022

Virtuálny cintorín - OZNAM

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 30. 6. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Záverečný účet Obce Zemplínsky Branč za rok 2021 1

Záverečný účet Obce Zemplínsky Branč za rok 2021

Dátum: 28. 6. 2022

Záverečný účet Obce Zemplínsky Branč za rok 2021

Individuálna výročná správa Obce Zemplínsky Branč za rok 2021 1

Individuálna výročná správa Obce Zemplínsky Branč za rok 2021

Dátum: 22. 6. 2022

Individuálna výročná správa Obce Zemplínsky Branč za rok 2021

Aktívne zálohy 1

Aktívne zálohy

Dátum: 20. 6. 2022

Aktívne zálohy

Bezplatné dlhové poradenstvo 2

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dátum: 4. 5. 2022

Informácie ohľadom bezplatného dlhového poradenstva

Triedenie jedlých olejov a tukov

Triedenie jedlých olejov a tukov

Dátum: 22. 3. 2022

Triedenie jedlých olejov a tukov

Plán rozvoja verej.vodovodov a kanalizácií KSK 2021-2027

Plán rozvoja verej.vodovodov a kanalizácií KSK 2021-2027

Dátum: 9. 2. 2022

Plán rozvoja verej.vodovodov a kanalizácií KSK 2021-2027

Štatistické zisťovanie v našej obci

Štatistické zisťovanie v našej obci

Dátum: 25. 1. 2022

Štatistické zisťovanie v našej obci

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov-nájomcovia

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov-nájomcovia

Dátum: 7. 1. 2022

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov-nájomcovia

Kalendár zberu komunálneho odpadu 2022

Kalendár zberu komunálneho odpadu 2022

Dátum: 21. 12. 2021

Kalendár zberu komunálneho odpadu 2022

Rozpočet obce Zempl. Branč na rok 2022 a 2023,2024

Rozpočet obce Zempl. Branč na rok 2022 a 2023,2024

Dátum: 2. 12. 2021

Rozpočet obce Zempl. Branč na rok 2022 a 2023,2024

Opatrenia_COVID-19

Opatrenia_COVID-19

Dátum: 24. 11. 2021

Opatrenia_COVID-19

OZNAM o ZMENE cestovného poriadku pre autobusovú dopravu

OZNAM o ZMENE cestovného poriadku pre autobusovú dopravu

Dátum: 9. 11. 2021

OZNAM o ZMENE cestovného poriadku pre autobusovú dopravu

Rekonštrukcia mosta M 5170 za obcou Z.Branč

Rekonštrukcia mosta M 5170 za obcou Z.Branč

Dátum: 8. 11. 2021

Rekonštrukcia mosta M 5170 za obcou Z.Branč

Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia

Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia

Dátum: 28. 7. 2021

Aktuálna nákazová situácia AMO a opatrenia

Nízkouhlíková stratégia organizácií - KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií - KSK

Dátum: 25. 2. 2021

Nízkouhlíková stratégia organizácií - KSK

Plán udržateľnej mobility KSK

Plán udržateľnej mobility KSK

Dátum: 29. 6. 2020

Plán udržateľnej mobility KSK

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_petícia proti skládke nebezpečného odpadu

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_petícia proti skládke nebezpečného odpadu

Dátum: 24. 4. 2020

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_petícia proti skládke nebezpečného odpadu

Informácie k triedeniu odpadu

Informácie k triedeniu odpadu

Dátum: 27. 11. 2019

Informácie k triedeniu odpadu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum: 12. 7. 2018

Informácia o projekte - Združenie obcí Rovina

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč

Dátum: 27. 6. 2018

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Zemplínsky Branč

Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč

Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč

Dátum: 10. 4. 2018

Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na svätú Trojicu / prvá nedeľa po svätom Duchu/ pozri na policu.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Meniny a výročia

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána