Názov obcehttp://www.zemplinskybranc.sk/Tue, 16 Jan 2018 19:55:02 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Výročná správa obce za rok 2016]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---58-vyrocna-sprava-obce-za-rok-2016Tue, 27 Jun 2017 10:05:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---58-vyrocna-sprava-obce-za-rok-2016<![CDATA[Záverečný účet obce za rok 2016]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---60-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016Tue, 04 Jul 2017 14:23:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---60-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016<![CDATA[Vykurovacie obdobie - upozornenie]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---71-vykurovacie-obdobie---upozornenieTue, 17 Oct 2017 14:11:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---71-vykurovacie-obdobie---upozornenie<![CDATA[Rozpočet obce na rok 2018 ]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---75-rozpocet-obce-na-rok-2018-Wed, 15 Nov 2017 14:37:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---75-rozpocet-obce-na-rok-2018-<![CDATA[Verejné obstarávanie-rekonštrukcia Domu smútku]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---79-verejne-obstaravanie-rekonstrukcia-domu-smutkuTue, 21 Nov 2017 08:51:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---79-verejne-obstaravanie-rekonstrukcia-domu-smutku<![CDATA[Verejné obstarávanie-Multifunkčné ihrisko Zemplínsky Branč]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---80-verejne-obstaravanie-multifunkcne-ihrisko-zemplinsky-brancTue, 21 Nov 2017 13:31:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---80-verejne-obstaravanie-multifunkcne-ihrisko-zemplinsky-branc<![CDATA[Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínsky Branč]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---81-vyberove-konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-zemplinsky-brancThu, 21 Dec 2017 11:18:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---81-vyberove-konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-zemplinsky-branc<![CDATA[Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---82-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020Wed, 27 Dec 2017 11:11:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---82-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020<![CDATA[Chránené vtáčie územie Ondavská rovina - program na roky 2018-2047]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---83-chranene-vtacie-uzemie-ondavska-rovina---program-na-roky-2018-2047Wed, 27 Dec 2017 11:22:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---83-chranene-vtacie-uzemie-ondavska-rovina---program-na-roky-2018-2047