Názov obcehttp://www.zemplinskybranc.sk/Tue, 22 May 2018 14:13:27 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Požiarny poriadok Obce Zemplínsky Branč]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---90-poziarny-poriadok-obce-zemplinsky-brancTue, 10 Apr 2018 09:24:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---90-poziarny-poriadok-obce-zemplinsky-branc<![CDATA[Vykurovacie obdobie - upozornenie]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---71-vykurovacie-obdobie---upozornenieTue, 17 Oct 2017 14:11:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---71-vykurovacie-obdobie---upozornenie<![CDATA[Rozpočet obce na rok 2018 ]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---75-rozpocet-obce-na-rok-2018-Wed, 15 Nov 2017 14:37:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---75-rozpocet-obce-na-rok-2018-<![CDATA[Verejné obstarávanie-rekonštrukcia Domu smútku]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---79-verejne-obstaravanie-rekonstrukcia-domu-smutkuTue, 21 Nov 2017 08:51:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---79-verejne-obstaravanie-rekonstrukcia-domu-smutku<![CDATA[Verejné obstarávanie-Multifunkčné ihrisko Zemplínsky Branč]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---80-verejne-obstaravanie-multifunkcne-ihrisko-zemplinsky-brancTue, 21 Nov 2017 13:31:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---80-verejne-obstaravanie-multifunkcne-ihrisko-zemplinsky-branc<![CDATA[Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---82-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020Wed, 27 Dec 2017 11:11:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---82-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020<![CDATA[Chránené vtáčie územie Ondavská rovina - program na roky 2018-2047]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---83-chranene-vtacie-uzemie-ondavska-rovina---program-na-roky-2018-2047Wed, 27 Dec 2017 11:22:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---83-chranene-vtacie-uzemie-ondavska-rovina---program-na-roky-2018-2047<![CDATA[Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS - KSK]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---84-oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu-ris---kskFri, 09 Feb 2018 08:26:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---84-oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu-ris---ksk<![CDATA[Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zemplínsky Branč - 2. kolo]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---81-vyberove-konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-zemplinsky-branc---2-koloThu, 21 Dec 2017 11:18:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---81-vyberove-konanie-na-funkciu-hlavneho-kontrolora-obce-zemplinsky-branc---2-kolo<![CDATA[Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2018]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---86-oralna-vakcinacia-lisok-proti-besnote---jarna-kampan-2018Wed, 14 Mar 2018 14:00:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---86-oralna-vakcinacia-lisok-proti-besnote---jarna-kampan-2018<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---87-ochrana-lesov-pred-poziarmiWed, 21 Mar 2018 11:59:00 +0100http://www.zemplinskybranc.sk//---87-ochrana-lesov-pred-poziarmi<![CDATA[Verejná vyhláška_deratizácia]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---89-verejna-vyhlaskaderatizaciaTue, 27 Mar 2018 16:49:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---89-verejna-vyhlaskaderatizacia<![CDATA[Návrh plánu kontrol. činnosti HK na 1. polrok 2018]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---92-navrh-planu-kontrol-cinnosti-hk-na-1-polrok-2018Fri, 27 Apr 2018 09:06:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---92-navrh-planu-kontrol-cinnosti-hk-na-1-polrok-2018<![CDATA[Okr. riad. Policajného zboru - OZNAM]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---93-okr-riad-policajneho-zboru---oznamFri, 04 May 2018 11:04:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---93-okr-riad-policajneho-zboru---oznam<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - Milan Kobzoš]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---95-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---milan-kobzosFri, 11 May 2018 08:37:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---95-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---milan-kobzos<![CDATA[Oznam]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---96-oznamWed, 16 May 2018 11:43:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---96-oznam<![CDATA[Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020 - záverečné stanovisko.]]>http://www.zemplinskybranc.sk//---97-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020---zaverecne-stanoviskoFri, 18 May 2018 14:49:00 +0200http://www.zemplinskybranc.sk//---97-program-odpadoveho-hospodarstva-ksk-na-roky-2016---2020---zaverecne-stanovisko